Отрывок книги «Гордость и предубеждения» Джейн Остин на турецком языке

Bingley’yle Darcy arasında büyük karakter farkına rağmen istikrarlı bir arkadaşlık vardı. – Bingley rahatlığı, açıklığı, yumuşakbaşlılığıyla kendini Darcy’ye sevdirmişti, oysa hiçbir kişilik kendi kişiliğine daha zıt olamazdı, kaldı ki kendikişiliğinden de şikayetçi görünmüyordu. Bingley Darcy’nin görüşlerinin sağlamlığına alabildiğine güveniyor, onun muhakeme yeteneğine büyük saygı duyuyordu. Darcy’nin anlayış gücü dahа yüksekti. Bingley yetersiz olduğundan değil, ama Darcy zekiydi. Aynı zamanda mağrur, mesafeli ve titizdi, ve tavırları, görgülü de olsa, davetkar değildi. Bu bakımdan arkadaşı çok daha ayrıcalıklıydı. Bingley her gittiği yerde kendini sevdireceğinden emindi, Darcy ise sürekli olarak insanları küstürüyordu. Meryton balosu hakkındaki konuşmaları da kişiliklerini yeterince gösteriyordu. Bingley daha önce hiç o kadar hoş insanlara, o kadar güzel kızlara raslamamıştı; herkes ona karşı son derece nazik ve özenli davranmıştı, hiçbir resmiyet ya da kasıntılık olmamıştı; kısa zamanda kendini tüm salonla tanış hissetmişti; Miss. Bennet’a gelince, daha güzel bir melek hayal edemiyordu. Onun aksine, Darcy güzelliği az, görgüsü sıfır bir kalabalık görmüştü; kimseye en ufak bir yakınlık duymamış, kimseden ilgi alaka görmemişti. Miss. Bennet, kabul ediyordu, güzeldi, ama fazla gülüyordu.

Словарик:

 1. arasında — между
 2. büyük — большой
 3. karakter- характер
 4. rağmen — несмотря на
 5. istikrarlı — устойчивый
 6. arkadaşlık — дружба
 7. var olmak — есть
 8. rahatlık — спокойствие
 9. açıklık — открытость
 10. yumuşakbaşlılık — податливость
 11. sevmek — любить
 12. oysa — в то время как
 13. hiçbir — ни один
 14. kişilik — индивидуальность
 15. kendi — свой
 16. daha — еще
 17. zıt- противоположный
 18. olmak — быть
 19. kalmak — оставаться
 20. kendikişilik — свой характер
 21. şikayetçi — жалобщик
 22. görünmek — появляться, показаться
 23. görüş — мнение
 24. sağlamlık — надежность
 25. alabilmek — получить
 26. güvenmek — доверять
 27. muhakeme — суд
 28. yetenek — талант, способность
 29. büyük — большой
 30. saygı duymak — уважать
 31. anlayış — образ мыслей
 32. güç — сила
 33. yüksek — высокий
 34. yetersiz — недостаточный
 35. ama — но
 36. zeki — умный
 37. Aynı — одинаковый
 38. zaman -время
 39. mağrur — нипочем
 40. mesafeli — дистанциированный
 41. titiz — строгий
 42. tavır — поведение
 43. görgülü — опытный
 44. davetkar — располагающий
 45. bakım — сервис, точка зрения
 46. arkadaş — друг
 47. çok — очень
 48. ayrıcalıklı — привилигированный
 49. yer -место
 50. emin — уверенный
 51. sürekli olarak — постоянно
 52. insan — человек
 53. küstürüyormak — задевать
 54. balo — бал
 55. hakkındaki -о
 56. konuşma — разговор
 57. yeterince göstermek — достаточно показать
 58. daha önce — ранее
 59. hoş — приятный
 60. güzel — красивый
 61. kız — девушка
 62. rastlamak — сталкиваться
 63. herkes — все
 64. karşı — против
 65. son derece — в высшей степени
 66. nazik — вежливый
 67. özenli — старательный
 68. davranmak — относиться
 69. resmiyet — официальность
 70. kasıntılık  — позеоство
 71. kısa — короткий
 72. tüm -все
 73. salon — зал
 74. tanışmak — познакомиться
 75. hissetmek — чувствовать
 76. melek — ангел
 77. hayal etmek — мечать
 78. aksine — напротив
 79. az — мало
 80. görgü — этикет
 81. sıfır — ноль
 82. kalabalık — толпа
 83. kimseye — никому
 84. ufak — небольшой
 85. yakınlık — близость
 86. duymak — слышать, чувствовать
 87. ilgi — интерес
 88. alaka — отношение, связь
 89. kabul etmek — принять
 90. fazla — больше, слишком
 91. gülmek — смеяться

Смысловой перевод

Несмотря на противоположность характеров, он был связан с Дарси теснейшей дружбой. Дарси ценил Бингли за его легкую, открытую и податливую натуру, хотя эти качества резко противоречили его собственному нраву, которым сам он отнюдь не был недоволен. Бингли вполне полагался на дружбу Дарси, весьма доверяя его суждениям. Сообразительностью Дарси превосходил его. Хотя Бингли вовсе не был недалеким человеком, но Дарси был по-настоящему умен. В то же время Дарси был горд, замкнут и ему было трудно угодить. Его манеры, хотя и свидетельствовали о хорошем воспитании, не слишком располагали к себе окружающих. В этом отношении его друг имел перед ним значительное преимущество. Где бы ни появлялся Бингли, он всюду вызывал к себе дружеские чувства. Дарси же постоянно всех задевал.

Отношение каждого к меритонскому балу было достаточно характерным. Бингли в жизни своей еще не встречал столь милого общества и таких очаровательных женщин; все были к нему добры и внимательны, он не ощущал никакой натянутости и вскоре близко сошелся со всеми, кто находился в зале. Что же касается мисс Беннет, он не мог себе представить более прелестного ангела. Дарси, напротив, видел вокруг себя толпу людей довольно безобразных и совершенно безвкусных, к которым он не испытывал ни малейшего интереса и со стороны которых не замечал ни внимания, ни расположения. Он признавал, что мисс Беннет недурна собой, но находил, что она чересчур много улыбается.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь